ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Ενημερώνουμε τους δημότες και τους επισκέπτες της Σκιάθου ότι το νερό που διανέμεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εντός των οικιών (νερό από το φρέαρ της Φτελιάς) δεν είναι κατάλληλο για πόση και για παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων - ποτών.

Από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο νερό αυτό βρέθηκε ότι περιέχει Υδράργυρο (Hg) εκτός των ορίων που θέτει η νομοθεσία.

Το φαινόμενο της παρουσίας του Υδραργύρου είναι περιοδικό κατά τη διάρκεια του έτους και εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και φυσικά παρακολουθείται η εξέλιξή του.

Για την οριστική επίλυση του φαινομένου η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εργάζεται με την υλοποίηση σειράς έργων σε όλο το φάσμα των επιμέρους θεμάτων που στοιχειοθετούν το πρόβλημα:

  • αντιμετώπιση των διαρροών
  • εξισορρόπηση και διαχείρηση της πίεσης
  • εύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών υδροδότησης
  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σωστή χρήση του νερού